O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali

+999 890 757 45 775