Samarqand davlat tibbiyot universiteti

+999 890 757 45 775