Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

+999 890 757 45 775