Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutiTermiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

+999 890 757 45 775