Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

+999 890 757 45 775