Samarqand davlat universitetining Urgut filiali

+999 890 757 45 775