Samarqand davlat universitetining Kattaqo‘rg‘on filiali

+999 890 757 45 775