"D.I.Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti" Federal davlat byudjeti oliy taʼlim muassasasining Toshkent filiali (Rossiya)