TOSHKENT IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI