TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI

+999 890 757 45 775